Плащане на сметката чрез PayPal с потвърждение на поръчката