От какво бива добивано Омега 3 в All-In-One? От рибено масло?