Защо при хранителните добавки се казва: не под 4 години?