Защо не винаги са изброени всички съставни вещества в детайл?