За значението на екстракт от шафран във VERWAY repower!