Απο τί προέρχετε το σιρόπι των οργανικών κύβων αλόης βέρα στο σιρόπι;