Δεν μπορώ να μεταφέρω εκ των προτέρων στην Ελβετία - τι μπορώ να κάνω;