Η τράπεζα χρεώνει υψηλά τέλη για την ευρωπαϊκή μεταφορά - γιατί;