Πόσο διαρκεί η επίδραση ανύψωσης με το 2-Phasen Lift Serum;