Ποιο είναι το καθαρό βάρος των κύβων Bio Aloe Vera;