Μπορούν οι έγκυες γυναίκες να χρησιμοποιήσουν το Vita-1;