Ποια είναι τα ακριβή συστατικά / θρεπτικές τιμές του Vita-1;