Γιατί εμφανίζονται μερικές φορές άσπρα άκρα μετά το στέγνωμα;