Από τί προέρχονται το Omega3 στο All-in-One; Από ιχθυέλαιο;