Από τί προέρχονται το Omega3 στο Vita-1; Από ιχθυέλαιο;