Η VERWAY είναι μια πολυκαναλική εταιρεία - τι σημασία έχει αυτό;