Το Pro Clean Concentrate εφαρμόζεται επίσης όταν ζούνε και ζώα στο σπίτι;