Μπορώ να ξεπλύνω τα πιάτα με το Pro Clean Concentrate;