Είναι το Pro Clean Concentrate κατάλληλο και για το ξύλο;