Μπορώ να τοποθετήσω το Pro Clean Concentrate στο πλυντήριο πιάτων;