Μπορώ επίσης να καθαρίσω τις κουρτίνες μου με το Pro Clean Concentrate;