Πόσο καιρό είναι ανθεκτικό το VERWAY GOLD INFUSED COLLAGEN ανοικτό / κλύστο;