Είναι το Pro Clean Concentrate κατάλληλο για λεκέδες σε υφάσματα;