Ποια είναι η σύνδεσή μου με τον κατάστημα καταναλωτών;