Η Αλόη Βέρα προκαλεί λέπτυνση του αίματος; Τι προκαλεί το σαλικυλικό οξύ;