Ποια σημασία έχει η καρύδα στο Pro Clean Concentrate;