Σχετικά με τη σωστή ποιότητα κρυσταλλικού νερού και καθαρού φυσικού αλατιού