Μπορώ να αναμίξω το VERWAY DTX DRINK σε άλλα ποτά;