Πώς διατηρείται το σπρέι διάσωσης Aloe Vera; Πόσο καιρό είναι ανθεκτικό;