Πώς φυλάσσω το DTX ανοιχτό / κλειστό;Πρέπει να βρίσκεται στο ψυγείο μετά το άνοιγμα;