Τι κάνει το VERWAY DTX στο σώμα; - Πώς λειτουργεί το DTX;