Υπάρχει κάτι που πρέπει να εξεταστεί με το DTX αν το παίρνετε σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα;