18.07.2019 +++ Νομικά +++ Σημαντικό - Συμμόρφωση με τα δικαιώματα εικόνας των εμπορικών σημάτων