Αυτό σημαίνει ότι το DTX SKIN ενεργοποιεί την κυτταρική ανάπτυξη, πώς λειτουργεί;