Το DTX SKIN βρίσκεται σε πλαστική φιάλη. Τι ποιότητα είναι αυτή?