Μπορεί το DTX SKIN να χρησιμοποιηθεί από πάσχοντες από αλλεργίες;