Μπορώ να χρησιμοποιήσω το DTX-Skin στη μύτη, με φλεγμονή στη μύτη;