Μπορώ επίσης να χρησιμοποιήσω το DTX Skin για αναζωογόνηση προσώπου; Τι συμβαίνει τότε?