Είναι το VERWAY Gold Infused Anti-Cellulite Cream Concentrate χωρίς δοκιμασίες σε ζώα;