Χρειάζεται να προεπεξεργάσω το δέρμα (τόνερ του προσώπου) ή να το μετεπεξεργάσω (π.χ. με συσκευή μασάζ);