Περιέχει το VERWAY Gold Infused Anti-Cellulite Cream Concentrate το έλαιο βαζελίνης που περιέχει ορυκτέλαιο;