Περιέχει το VERWAY Gold Infused Anti-Cellulite Cream Concentrate το έλαιο σιλικόνης που περιέχει ορυκτέλαιο;