Για το τι είναι το μαγνήσιο στο VERWAY repower! καλό;