Πώς μπορώ να διατηρήσω καλύτερα το VERWAY energize!;