Μπορώ να ανακατέψω το VERWAY energize! επίσης σε χυμούς φρούτων;