Πόσο περιλαμβάνεται στην VERWAY GOLD INFUSED COLLAGEN FIRMING EYE CREAM