Το χρώμα της VERWAY MAN MOISTURIZING FRESHNESS DAY AND NIGHT CREAM είναι ελαφρώς πρασινωπό - γιατί;