Σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της VERWAY MAN MoistURIZING FRESHNESS DAY AND NIGHT CREAM