Είναι το VERWAY ReFresh απαλλαγμένο από ορυκτέλαια;